Start aanleg ecozone Floriade met bomen van de Floriade

Een grote trekker met aanhanger waarin bomen staan

Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat reeën, otters, marters, vogels en insecten, ook met het uitbreiden van de stad, hun weg blijven vinden. Daarom maken we een viertal groene wegen –  zogenaamde ecologische verbindingen tussen groene gebieden – door de stad.

Onlangs zijn we gestart met het voor dieren aantrekkelijker maken van de route tussen het Kromslootpark en het Almeerderhout. We plantten bomen en struiken uit het Floriadedepot op de ecozone langs bedrijventerrein de Steiger. Het gaat om inheemse soorten met een enkele karakteristieke boom die als landmarkt dient.  Zo kunnen dieren makkelijker van gebied naar gebied trekken en beter overleven.