Uitkomsten enquête door project Excellente en Groene Leefomgevingen eiland Singelgracht/Leemwierde

Een man en vrouw wandelen over een smal pad tussen het groen

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het eiland in de Singelgracht/Leemwierde een fijne plek wordt om naar toe te gaan. Via een enquête zijn ook Havenaren gevraagd om mee te denken. De stembussen sloten in de week van 5 september. 55 deelnemers vulden ‘m in. En dit zijn de uitkomsten.

Een ommetje maken

Het wordt steeds warmer in Nederland. Je zit dan veel binnen maar af en toe een ommetje maken, is ook belangrijk voor de gezondheid. Bijvoorbeeld op het eiland in de Singelgracht bij de Leemwierde. Via een enquête vroeg de projectorganisatie input van bewoners van Haven met de bedoeling deze te verwerken in het ontwerp. De stembussen sloten in de week van 5 september. 55 deelnemers vulden ‘m in.  

Graag meer groen en ontmoeten

Wat uit de enquête naar voren kwam is dat het eilandje en de directe omgeving nu vooral gebruikt wordt om doorheen te lopen en te fietsen, en er ligt veel hondenpoep. Kortom: het gebied kan wel een opfrisser gebruiken. Meer variatie in groen is het meeste genoemd: bloemperken, kruidentuinen en bomen waar je verkoeling kunt vinden. Ook is er behoefte aan gezellige zitjes, zodat het eiland een fijne plek wordt voor een ommetje en om elkaar te ontmoeten. Ideeën voor sportieve activiteiten waren er ook, zoals een plek om te suppen, een jeu de boules-baan en een veldje voor tai chi of bootcamp. Tegelijkertijd is genoemd dat we moeten voorkomen dat het een hangplek wordt, dat er ook voldoende ruimte blijft voor rust en stilte en ook de toegankelijkheid van de paden is genoemd als aandachtspunt.  

Vervolg

De ontwerpers gebruiken de uitkomsten van deze enquête als input voor uitwerking van de plannen voor dit eilandje in de Leemwierde/Singelgracht. Zodra de eerste schetsen klaar zijn, zullen deze tijdens een informatieavond worden gedeeld. De verwachting is dat de uitvoering vanaf 2024 zal starten.