Hart van de Stad

Om ruimte te bieden aan de economische groei van Almere, krijgt het hart van de stad een forse verstedelijkingsimpuls. Hiervoor is een tienjarig programma opgesteld. De afgelopen jaren is in het kader van dit programma al ingezet op de verbetering van de ov-bereikbaarheid, de woonkwaliteit en het verblijfsklimaat. De komende jaren wordt hieraan een vervolg gegeven.

Vernieuwing station en omgeving

Als onderdeel van deze verstedelijkingsimpuls wordt station Almere Centrum de komende jaren grondig gerenoveerd. Op 17 juli 2019 hebben ProRail, NS en de gemeente Almere de realisatieovereenkomst voor Station Almere Centrum ondertekend. Dit was het startsein voor de aanbestedingsprocedure die tot januari 2020 liep. Daarna beginnen de voorbereidende werkzaamheden en volgt de uitvoering van de daadwerkelijke aanpassingen.

Kees Rutten, ProRail Regiodirecteur

De manier waarop gewerkt is aan de aanpak van het station Almere Centrum is een voorbeeld geworden voor andere stations en stationsomgevingen in Nederland

Een impressie van het nieuwe station…

Veilig, aantrekkelijk en duurzaam

Het stationscomplex wordt getransformeerd tot een veilige en aantrekkelijke entree voor de hele stad en ov-knooppunt voor de regio. Almere Centrum wordt een duurzaam station dat voorbereid is op de toekomst. De vernieuwing van het station heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het Stationskwartier. Bovendien past het nieuwe station bij de ambities van programma Almere 2.0, waarin de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren om de stad nog aantrekkelijker te maken voor Almeerders en de hele regio.

NS Directeur Vastgoed Sebastiaan de Wilde

De verbetering van station Almere Centrum is hard nodig, is goed nieuws voor onze reizigers én maakt van het station een mooi visitekaartje voor de Floriade