Duurzaamheid

Van woekeraar naar verkeersregelaar

Almere is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een koploper van circulaire economie. In Almere zijn meer verschillende grondstofstromen dan gemiddeld in Nederland. Dat komt onder meer door de snelle groei van de stad en de bouw van woningen, bedrijven en kantoren. De afgelopen jaren is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om reststromen te verwerken. Er zijn er al veel succesvolle pilots geweest, zoals de groene betoncentrale, groen beton en dit jaar komt de plasticfabriek naar Almere. Ook is Almere een succesvolle pilot gestart met berenklauw.

Berenklauw

De berenklauw is een echte plaag in Almere. De bestrijding is kostbaar, intensief en werkt alleen als alle planten helemaal worden weggehaald. Ook mag de plant niet tussen het groenafval. De planten, of beter gezegd de sappen van vooral de reuzenberenklauw, kunnen voor ernstige brandblaren zorgen als deze in contact komen met de huid. Daarnaast krijgen andere plantensoorten geen zonlicht door het dikke bladerdek van de berenklauw. De berenklauw zelf is een exoot. Dat betekent dat hij van nature helemaal niet in Nederland voorkomt.

Nieuwe bestemming

Als er zoveel reuzenberenklauwen zijn kunnen we er dan geen nuttige grondstoffen uit halen? Het Grondstoffen collectief Almere (GCA) heeft zich samen met de partners Millvision en Climate sign over deze vraag gebogen. Het GCA is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen en richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Vorig jaar is als eerste stap een kleine hoeveelheid reuzenberenklauw de samenstelling onderzocht. Daaruit bleek dat de vezel prima geschikt is om papier van te maken. Inmiddels zijn de eerste rollen papier van reuzenberenklauw gemaakt. De volgende stap was om te kijken wat er nog meer van berenklauw kan worden gemaakt.

Duurzaam beheer

De gemeente Almere werkt iedere dag aan het beheer en onderhoud van de stad en probeert dat zo duurzaam mogelijk te doen. De productie van standaard aluminium verkeersborden is niet bepaald duurzaam waardoor de gemeente op zoek ging naar een duurzamer alternatief. Dat werd gevonden in een bamboe. Het is een natuurlijk product dat ook hergebruikt kan worden.

Duurzame verkeersborden

Bamboe is een mooie eerste stap naar een duurzaam alternatief, maar komt helemaal uit Azië. Dit was aanleiding voor Almere om te kijken of er een grondstof dichter bij huis te gebruiken is. Als pilot is de berenklauw hiervoor gebruikt. Samen met de provincie Flevoland oogstte de gemeente Almere vorig jaar mei de berenklauw. De oogst is gebruikt voor onderzoek naar de vezels en het sap van de berenklauw. De verwarmde vezels mengen we met een mix van gebruikt plastic uit de plasticfabriek. Het mengsel spuiten we daarna onder hoge druk in een mal tot een verkeersbord. Het resultaat is 10 verkeersborden van berenklauw. De borden zijn getest op hardheid en nu kijken we hoe goed de borden blijven bij diverse weersomstandigheden. De eerste borden zijn inmiddels geplaatst in de stad. In plaats van weg te gooien, krijgt de berenklauw op deze manier een nieuwe functie.

Circulaire economie en duurzame energie

Circulaire economie en duurzame energie zijn een bron van innovatie en economische kansen. Provincie Flevoland en gemeente Almere willen dit laten zien. Door in te zetten op deze economische kansen, worden grondstoffen beter benut en worden volgende stappen gezet in de overstap naar duurzame energie.

Meer weten over de andere sleutelprojecten van programmalijn Duurzaamheid? Kijk op de pagina’s van CityLab en Energie.

Circulaire economie en duurzame energie zijn een bron van innovatie en economische kansen.