Inleiding Jaarverslag

Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal concurrerende regio zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden. Daarom investeren we in het aantal woningen, meer diversiteit aan woonmilieus, voorzieningen, een goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden.

Daarnaast bouwt Almere 2.0 aan een sociale, diverse, aantrekkelijke en levendige stad met een eigen profiel. Een stad waar inwoners trots op zijn, waar ze met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. En een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gemaakt.

Steeds zichtbaarder

De opening van Floriade Expo 2022 in april 2022 brengt sleutelprojecten zoals de vernieuwing van het station en de stationsomgeving in een stroomversnelling. Het Rondje Weerwater krijgt verder vorm en op de Stadhuispromenade verrijst het nieuwe stadspark met een gigantische meanderende bank als blikvanger. Op Floriadepark zijn Aeres Hogeschool en Food Forum als onderdeel van Flevo Campus feestelijk geopend. Ook het Kunstpaviljoen is al zichtbaar. In het Anna Park wordt inmiddels gebouwd aan de Internationale Campus.

De coronamaatregelen beperkten aanvankelijk de publieksactiviteiten van ‘Nationaal Park Nieuw Land – Almeersepoort’ en StrandLAB. Maar in de zomermaanden konden toch vele bezoekers worden verwelkomd. De zelfbouwers van de eerste lichting WikiHouses zijn nu bewoners geworden. Voor het nieuwe experiment ‘Bouwen door de buurt’ zijn inmiddels de eerste initiatieven ingediend. Daarnaast draait de gebiedsontwikkeling Oosterwold nog steeds op volle toeren en vullen de laatste kavels van fase 1 zich langzamerhand met woningen.

Start van nieuwe sleutelprojecten

Dankzij het nieuwe meerjarenprogramma 2021-2025 zijn nieuwe sleutelprojecten van start gegaan, zoals PRICE (Praktijk en Innovatiecentrum Circulaire Economie) en MBO ICT Fieldlab. In de nieuwe programmalijn Groene en Waterrijke identiteit zijn de eerste ontwerpen gemaakt voor Almeerderhout, Excellente groene en gezonde leefomgeving en Ecologische verbindingen. In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het toevoegen van een bijdrage aan de verbreding van de A27 en voor drie sleutelprojecten sport: Sport en bewegen in de openbare ruimte, Topsport en Buitenzwembad.

Perspectief Almere, stad met toekomst

Het perspectief Oostflank MRA (Metropoolregio Amsterdam) – Klaar voor de toekomst is in 2021 verder uitgewerkt voor Almere. Hier is het ‘Perspectief Almere, stad met toekomst’ uitgekomen, dat de basis vormt voor de Uitvoeringsagenda 2022 – 2024. Hierin staan afspraken om de ambities uit het perspectief vorm te kunnen geven.

Al met al mooie resultaten die we samen bereikt hebben. Het programma Almere 2.0 kan immers alleen slagen in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de stad zelf! In dit online magazine lees je meer over een aantal projecten.