Leren en werken

Binnen programmalijn Leren en werken zetten we in op kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs, op talentontwikkeling en op kenniscirculatie tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dit deden we al met de sleutelprojecten Flevo Campus, Floriade Werkt! en Internationale Campus. Vanaf begin 2021 zijn daar nog twee sleutelprojecten bij gekomen: Kenniscampus Stadshart en MBO ICT Field Lab.
Een terugblik op een lopend en nieuw sleutelproject: Flevo Campus en MBO ICT Field Lab.

Onderzoek, onderwijs en ondernemerschap op Flevo campus

Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe kunnen we vanuit een consumentenperspectief taaie stedelijke voedselvraagstukken oplossen? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht.

Het is niet voor niets dat Flevo Campus juist in Almere is neergestreken. Op de rand van de metropoolregio en het platteland heeft Almere een uitstekende ligging om een stad te zijn, waar burgers zich kunnen voeden met vers en gezond voedsel, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Campus als fysieke locatie

De fysieke locatie van Flevo Campus is afgelopen jaar opgeleverd op het terrein van Floriade Expo 2022. Het is de plek waar opleiden, onderzoek en ondernemen tegelijkertijd plaatsvinden. Flevo Campus bestaat uit 3 gebouwen: Food Forum van de provincie Flevoland (geopend in het voorjaar van 2021), Hogeschool Aeres (geopend in augustus 2021) en De Village, het containerdorp voor startende voedselondernemers (geopend in oktober 2021).

Van project tot zelfstandige stichting

Een instituut als Flevo Campus staat er natuurlijk niet zomaar. Begonnen als project vanuit Almere 2.0 en gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere, is Flevo Campus inmiddels uitgegroeid tot een volwassen kenniscluster met een innovatief klimaat. Flevo Campus maakt zichtbaar hoe jarenlang abstract beleidswerk, bestuurlijke daadkracht én samenwerking met vele partners uiteindelijke concrete impact heeft in de regio. Sinds begin 2022 is Flevo Campus zelfs een volledig zelfstandige stichting.
Flevo Campus is een initiatief van vier partijen: Aeres Hogeschool Dronten/ Almere, Wageningen Universiteit, provincie Flevoland en gemeente Almere.

MBO ICT Fieldlab

Almere wil graag dat ICT-bedrijven zich in de stad gaan vestigen. De economie verandert immers door onder andere digitalisering en datafysering. Maar daarvoor moet ook voldoende personeel beschikbaar zijn, met de juiste kwalificaties en skills. In Almere is echter een structureel tekort aan goed opgeleide ICT-medewerkers. Tegelijkertijd zijn er in Almere veel MBO-opgeleiden. Dit is een grote kracht, maar ook een zorgpunt. Vooral MBO’ers in de administratieve sector hebben weinig toekomstperspectief. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is dus belangrijk.

Eerste diploma’s uitgereikt

Het MBO ICT Field Lab is uniek in Nederland. In het Field Lab maken MBO-afgestudeerden kennis met uiteenlopende mogelijkheden van werken en leren in de ICT. In december werd de 11-weekse opleiding ‘ICT Support en helpdeskmedewerker’ door de eerste groep van dertien deelnemers afgerond met presentaties en speeddates met bedrijven. Wethouder Maaike Veeningen reikte de diploma’s uit. Van deze groep hebben er tot nog toe drie een baan aangeboden gekregen, met negen kandidaten lopen de selectiegesprekken nog. Afgelopen september is, na selectiegesprekken met kandidaten vanuit de gemeente en UWV, een tweede groep van veertien deelnemers met de opleiding gestart.

Het MBO ICT Field Lab wordt uitgevoerd in samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim, Provincie Flevoland, het bedrijfsleven, UWV en diverse uitzendbureaus in Almere.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Leren en werken? Kijk op de pagina’s van Flevo Campus, Internationale campus, Kenniscampus Stadshart, MBO ICT Field Lab en Floriade Werkt!.