Financiën

Het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt gevoed door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

De gemeentelijke bijdrage aan het FVA bestaat uit een bijdrage uit het Gemeentefonds gerelateerd aan Almere 2.0. Deze bijdrage bedraagt € 7 mln. per jaar (startend in 2015) + accres. In 2021 is € 9,2 miljoen ontvangen.

Provincie Flevoland heeft tot en met 2021 € 43,3 miljoen gereserveerd voor het FVA. Vanaf 2021 is er jaarlijks € 6,7 miljoen beschikbaar in 2021.

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. Er geldt een t+2 regeling, dat wil zeggen dat het in 2019 ontvangen bedrag van € 17 miljoen in 2021 beschikbaar was voor besteding in het FVA.

De uitvoering van de programmalijnen en bijbehorende sleutelprojecten is ruim vijf jaar onderweg. Van de totale programmabegroting ad € 120 miljoen is tot en met 2021 circa € 107 miljoen besteed.

De uitgaven vinden plaats op vier onderdelen:

  • Programma’s en sleutelprojecten
  • Proceskosten programmalijnen (€ 1,2 miljoen p.j.)
  • Handelingsperspectief (€ 3,9 miljoen)
  • Proceskosten Almere 2.0 (€1,2 miljoen p.j.)