Duurzaamheid

PRICE (het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie) is het circulaire Actielab voor Flevolandse denkers & doeners. Ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid – alle worden hier samen gebracht om de nieuwe circulaire economie werkelijkheid te maken. Om de Flevolandse woonuitdaging aan te gaan, werken we bij PRICE aan concrete, innovatieve vraagstukken: de zogenaamde challenges. We focussen ons hierbij op twee hoofdthema’s: circulaire bouw en leefomgeving. Door te innoveren en experimenteren op deze thema’s binnen de challenges komen we sneller tot een circulaire economie.

PRICE kijkt terug op een enerverend, inspirerend en mooi jaar. Dat begon al met de Almere nieuwjaarsborrel, waar PRICE bijdroeg aan een actieve dialoog tussen de sprekers. Om vervolgens begin februari tijdens het PRICE Dialoog Diner een mooi gezelschap vanuit Onderwijs & Overheid, samen met wethouders en gedeputeerden, uit te nodigen aan het begin van de Week van Circulaire Economie. Het diner vond plaats in onze nieuwe PRICE Pop-up Hub – aan De Diagonaal in Almere: een prachtige ruimte waar we als PRICE team samenkomen, workshops & events organiseren.

Dagelijks lopen mensen binnen om onder andere de PRICE EXPO te bezoeken – een expositie van duurzame, circulaire bouwmaterialen. Gedurende het jaar hebben we de band versterkt met onze klankbordgroep Onderwijs (hierin vertegenwoordigd: Windesheim; ROC Flevoland; Aeres) en klankbordgroep Overheid (waarin provincie Flevoland en gemeente Almere). Vanaf april is PRICE actief op de Floriade geweest. Hier kon een breed het publiek kennismaken met veel duurzame en circulaire innovaties. Zowel tijdens de opbouw, als ook na afloop van de Floriade heeft PRICE vraagstukken en uitdagingen opgezocht en geïnitieerd om de circulaire economie uit te dragen en tegelijk ook op verder te innoveren.

Opbouw paviljoen Circuloco

Het paviljoen is gebouwd met een innovatieve circulaire bouwpartner waarmee een positief samenwerkingscontract is opgesteld. Dit is een meer-partijencontract waarbij voor alle betrokkenen de gezamenlijke bouwambitie centraal staat en ook gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Dit in plaats van een transactioneel 1-op-1 contract zoals dat meestal wordt opgesteld tussen bouwpartners. Daarnaast werden er tijdens de bouwopdrachten verstrekt aan studenten en aan onderwijspartners. Het paviljoen is na afloop van de Floriade behouden gebleven.

PRICE programmering

Tijdens de Floriade expositie organiseerde PRICE een actieve programmering met wekelijks inspiratiesessies en events, o.a. op het gebied van circulair bouwen en natuur inclusief bouwen. Er waren zogenaamde challenge markten – markten waar studenten in aanraking konden komen met mensen die iedere dag hard werken om de wereld een betere, mooiere, groenere en vooral leukere plek te maken. Daarnaast was er ook een groot congres ‘Circulair Talent’, met lezingen en workshops voor studenten over de nieuwe duurzame economie.

Demontagelab

Na afloop van de Floriade expositie speelde het Demontagelab een grote rol. Allereerst was er het event Ally Bloeit Verder. Al het groen op het expoterrein dat niet bewaard kon blijven, werd geoogst. Ruim 130.000 planten zijn door vrijwilligers verzameld en uitgedeeld aan bewoners van Almere tijdens het weekend 15 & 16 oktober 2022.

Naast het groen zijn ook 10 paviljoens ‘geoogst’ met Ally Bouwt Verder. De paviljoens zijn klaargemaakt voor hergebruik en herplaatsing, onder meer het paviljoen Amsterdam-Almere; het Duitsland paviljoen; het paviljoen van de Wolunie; het Japan paviljoen en een aantal kleinere paviljoens. Op Braambergen is opslagcapaciteit vrijgemaakt om de geoogste materialen goed te behouden tot hergebruik.

De Floriade was een stevige aanjager voor PRICE – de organisatie staat stevig en gaat in 2023 verder met uitdragen en uitvoeren van haar missie: met een groot netwerk, ruimte voor innoveren en een hoop deskundigheid dromen omzetten in daden en werken aan de circulaire economie waar geen afval meer bestaat.

Meer informatie over PRICE? Klik hier of bekijk de introductievideo.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Circulaire Economie & Energie? Kijk op de pagina’s van CityLab, Circulaire economie en Energie.