Financiën

Het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt gevoed door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

De gemeentelijke bijdrage aan het FVA bestaat uit een bijdrage uit het Gemeentefonds gerelateerd aan Almere 2.0. Deze bijdrage bedraagt € 7 mln. per jaar (startend in 2015) + accres. In 2022 is € 9,4 miljoen ontvangen.

Provincie Flevoland heeft tot en met 2022 € 50 miljoen gereserveerd voor het FVA. Vanaf 2021 is er jaarlijks € 6,7 miljoen beschikbaar.

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. Er geldt een t+2 regeling, dat wil zeggen dat het in 2020 ontvangen bedrag van € 18,5 miljoen in 2022 beschikbaar was voor besteding in het FVA.

De uitvoering van de programmalijnen en bijbehorende sleutelprojecten is ruim zes jaar onderweg. Van de totale programmabegroting ad € 147 miljoen is tot en met 2022 circa € 138 miljoen besteed. Niet aangewende middelen worden opnieuw ingezet binnen het sleutelproject.

De uitgaven vinden plaats op drie onderdelen:

  • Programma’s en sleutelprojecten
  • Proceskosten programmalijnen (€ 1,2 miljoen p.j.)
  • Proceskosten Almere 2.0 (€1,2 miljoen p.j.)

Het gehele Jaarverslag FVA 2022 vindt u hier: Almere 2.0 Jaarverslag 2022