Duurzaamheid

Met aan de ene kant de metropool regio Amsterdam en aan de andere kant het grootschalige landbouwgebied van de Flevopolder, neemt Almere een unieke positie in. Maar ook Almere staat voor een forse verstedelijkingsopgave met een snel stijgend aantal inwoners en een groeiende vraag naar voedsel.

Binnen het sleutelproject Circulaire economie is in 2021 de Voedselstrategie “Groen Voedselhart Almere” vastgesteld. Door stadslandbouw op grote schaal te introduceren en lokale voedselinitiatieven te omarmen, werkt Almere aan een betere verbinding tussen afzet, productie en kennis. Hiermee sluit Almere aan bij de beweging in de stad en de regio om ketens te verkorten, vers en gezond voedsel beter bereikbaar te maken, het voedselsysteem te verduurzamen en Flevolandse producten te omarmen.

Food Wave

In de afgelopen vier jaar hebben we samen met 17 Europese steden en lokale maatschappelijke partners gewerkt aan het Europese project Food Wave. Hoe we voedsel verbouwen, eten en verspillen heeft namelijk significant impact op onze gezondheid. Maar ook op het milieu, economie en maatschappij. Het doel van dit project is bewustwording onder jongeren creëren en hen te activeren om zich in te zetten voor het klimaat en de voedseltransitie.

In 2023 hebben we met lokale partners verschillende activiteiten neergezet. Zo organiseerde Flevo Campus een think tank over de supermarkt van de toekomst en werden jonge chefs uitgedaagd om met hun gerechten duurzaamheid uit te drukken in de Low Food Chef’s Academy. Daarnaast gingen 350 Flevolandse technasiumleerlingen aan de slag met voedselverspilling thuis in opdracht van de Gemeente, Aeres, Jong Leren Eten, en The Waste To Success. Op het Bevrijdingsfestival hebben we met hulp van bekende chefkoks Nadia Zerouali en Sharon de Miranda Vrijheidssoep uitgedeeld aan festivalbezoekers. Het vierjarige project hebben we begin 2024 afgesloten en kijken we terug op een periode van mooie samenwerkingen en projecten.

City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving

Vanuit de Voedselstrategie zijn we aangesloten bij het netwerk de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. De ambitie van deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken. Om dit te bereiken wordt er aan 3 sporen gewerkt: 1) juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving, 2) verandering van het eetpatroon en 3) kortere ketens.

Vanuit de programmalijn nemen we deel aan spoor 2. Acties en interventies zijn nu nog vaak versnipperd en worden per stad ontwikkeld. In 2024 zullen we het Good Food City platform lanceren. Door een actief netwerk te creëren en goede voorbeelden te delen willen we een bredere beweging van Good Food Cities op gang brengen. Daarmee willen we gezond en duurzaam voedsel aantrekkelijker maken. Afgelopen najaar is al het eerste Good Food City Magazine gelanceerd en beschikbaar voor iedereen die interesse heeft in een duurzame en gezonde voedselomgeving.

Vooruitblik

Vanuit de Almeerse voedselstrategie wordt in 2023 volop ingezet op het realiseren van een voedselhub ten behoeve van een kortere voedselketen en zetten we de samenwerking met Flevo Campus, (internationale) netwerken en partners in de stad voort.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Circulaire Economie & Energie? Kijk op de pagina’s van CityLab, Circulaire economie en Energie.