Vernieuwend wonen

Woningbouwatelier aanjager van bottom-up woningbouw in de eigen buurt

Programmalijn Vernieuwend Wonen werkt aan nieuwe oplossingen voor actuele beleids- en/of maatschappelijke vraagstukken op gebied van bouwen en wonen. Dat doen we met aansprekende en relevante experimenten die impact maken. Het Woningbouwatelier, de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn, werkt mee aan het realiseren van de pilot Bouwen door de Buurt, om zo de ruimte te geven aan kleinschalige, fijnmazige en bottom up-woningbouw aan het Gemberpad.

Bouwen door de Buurt

‘Mensen maken de stad’: deze stelling is al ruim tien jaar onderdeel van de Almere Principles. Met de pilot Bouwen door de Buurt, begonnen in de zomer van 2021 in de Kruidenwijk, maakt het Woningbouwatelier dit voor het eerst mogelijk in de bestaande stad. Het idee is dat bewoners zelf aan zet zijn, zonder gemeentelijk programma of stedenbouwkundig plan. Dat is uniek in Nederland.

Het is aan bewoners om in hun eigen wijk plekken te vinden waar ze voor zichzelf, hun familie of hun vrienden een huis zouden willen bouwen. Ook moeten zij zelf de participatie met de buurt doen. Daarmee wordt bijgedragen aan het woningtekort, de vraag naar betaalbaar wonen, sociale cohesie en doorstroming binnen de wijk.

Het jaar van belangrijke stappen

In het voorjaar van 2023 zijn de wederzijdse intentieverklaringen getekend en organiseerden de toekomstige bewoners een geslaagde informatieavond voor omwonenden. In de zomer heeft de projectleider samen met de initiatiefnemers de Ruimtelijke Onderbouwing Omgevingsvergunning Gemberpad opgestart, die in het najaar is ingediend. De uitgebreide procedure is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Er zijn nog restkavels, die de gemeente verkoopt aan geïnteresseerden uit Kruidenwijk of een familielid in de 1e, 2e of 3e graad.

Mede naar aanleiding van het verzoek van het college om aandacht aan biodiversiteit te besteden, worden innovatieve keuzes gemaakt bij de inrichting van het openbare gebied en door de bewoners, zowel op het gebied van natuurinclusiviteit als van klimaatadaptieve maatregelen. In de nieuwsbrief van Gebiedsontwikkeling.nu staat een interview met projectleider Jacqueline Tellinga, over de pilot en de resultaten tot nu toe.

Vooruitblik

Begin 2024 werken we aan de reserveringsovereenkomsten voor de grond en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. De aanvraag voor de omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan wordt nog een keer technisch bekeken door onze gemeentelijke collega’s. Vervolgens zal het college zich erover buigen en het kan zijn dat de gemeenteraad zich wil uitspreken over de vergunningverlening.

De monitoring loopt door, zodat we kunnen onderzoeken of Almeerders in de toekomst vaker de mogelijkheid moeten krijgen op deze manier woonruimte te creëren binnen de bestaande stad of aan randen van wijken. Dan volgt later dit jaar een fase van communicatie en kennisdeling, met een documentaire van de hand van programmamaker Robert Wiering en een publicatie.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Vernieuwend Wonen? Kijk op de pagina’s van Who Cares, Bouwen door de buurt en WikiHouse.