Leren en werken

Meer en beter IT-talent voor de regio; dat is de missie van ICT Tribe Almere. Het programma bestaat uit een betrokken groep van opleiders, ​overheidsinstanties, (IT)-bedrijven en natuurlijk IT-talenten. De krachten worden gebundeld om IT-talent in Almere en Flevoland te ontdekken, op te leiden en te matchen. Zo zorgt ICT Tribe er ook voor dat Almere en Flevoland aantrekkelijk worden voor bedrijven om zich te (blijven) vestigen.

Leren en werken in de ICT

De ICT Tribe Almere is twee jaar geleden gestart en richt zich op MBO-afgestudeerden in Almere en de rest van de regio voor wie de arbeidsmarkt weinig perspectief biedt. Bij ICT Tribe Almere maken zij kennis met de mogelijkheden van werken en leren in de ICT, wereldwijd een van de meest toekomstbestendige sectoren. Concreet doet ICT Tribe dat door het organiseren van uiteenlopende activiteiten. Zo zijn er oriëntatiedagen waarop kandidaten kunnen onderzoeken of de IT iets voor hen is. Er zijn verschillende opleidingen in de IT die je kunt volgen en er is een mogelijkheid snel een baan te vinden bij een van de partners van de Tribe.

In 2023 zijn er verschillende mijlpalen behaald, waaronder twee succesvolle omscholingstrajecten, uitbreiding van de programmering met kennissessies en een zomerevent, de officiële opening van het centrum en de vestiging van de Stichting. Inmiddels zijn er zeventig talenten afgestudeerd, waarvan 21 in 2023. Het merendeel is aan de slag gegaan bij één van de (it-)bedrijven in de regio.

Certificaat uitreiking Netwerkbeheer, met docent Eline (Fastlane) en projectcoaches Arend (Daklapak) en Florus (Ultimum), 21 dec 2023

Partnerships met bedrijven

De eerste vijf bedrijven uit het netwerk van ICT Tribe Almere hebben zich officieel aangesloten als partner van de Tribe. Zij stellen hun netwerk open voor de talenten die opgeleid worden en leveren een structurele financiële bijdrage. Het gaat om COT-IT, Dare-IT, Slimmer IT, Ultimum en Wonderbit. Deze bedrijven waren al betrokken bij ICT Tribe Almere, maar de relatie is nu verzilverd. Het gaat om een wederkerige relatie: de bedrijven kunnen invloed uitoefenen op de opleidingen en krijgen laagdrempelig contact met de talenten die opgeleid worden. Tegelijkertijd kan de Tribe door de steun opleidingen blijven aanbieden en een bijdrage leveren aan de economie van Almere en de regio.

“De Stichting ICT Tribe Almere heeft een maatschappelijke opgave. Daarom vragen we aan álle leden van de Tribe om actief bij te dragen, ook in financiële zin. Partnerships met bedrijven zijn daarin essentieel. Ook onderwijs en publieke partners investeren veel. We zijn succesvol als Community door het samen te maken.” – Peter Douwes, bestuurder en programmamanager ICT Tribe

Opening nieuwe locatie

In november 2023 vond de opening plaats van de nieuwe locatie van ICT Tribe Almere. Wethouder Maaike Veeningen (Almere) en gedeputeerde Chris Jansen (provincie Flevoland) openden de nieuwe ruimte in het gebouw van het ROC Almere Buiten. Deze nieuwe locatie, het centrale punt van ICT Tribe Almere, is volledig ingericht en klaar om de IT-sector in de regio naar een hoger niveau te tillen.

Oprichtingspartners van de ICT Tribe Almere zijn Almere 2.0, Gemeente Almere, Provincie Flevoland en MBO-college Almere.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Leren en werken? Kijk op de pagina’s van Flevo Campus, Internationale campus, Urban Innovation en MBO ICT Field Lab.