Inleiding jaarverslag 2023

Almere is de jongste stad van Nederland. Een stad vol ambitie. De komende jaren komen er nog eens 100.000 tot 150.000 inwoners bij. De stad groeit dus nog eens met het volume van een stad als Haarlem of Nijmegen. Maar groeien om het groeien? Daar geloven we niet in. We willen dat de groei bijdraagt aan een nog mooiere stad en een nog beter functionerende regio. Daarvoor zijn ook nieuwe voorzieningen nodig.

Voor het realiseren van die voorzieningen hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere het Fonds verstedelijking Almere in het leven geroepen. Zo kunnen we gezamenlijk investeren in projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio.

Verrijken van de stad

In 2023 zijn er weer mooie mijlpalen bereikt. Zo werd station Almere Centrum en de omliggende pleinen feestelijk geopend. De Zeegroene Loper in het centrum van de stad is verrijkt met kunst: een kleurrijke papegaaiduiker van Street Art Frankey schittert op de liftschacht op de Esplanade. ICT Tribe Almere kreeg een nieuwe locatie in het gebouw van ROC Almere Buiten. Afgelopen jaar zijn er 21 ICT-talenten afgestudeerd. Het merendeel is aan de slag gegaan bij één van de (it-)bedrijven in de regio.

Europese en lokale samenwerking

Op het gebied van Voedsel wordt er, samen met 17 Europese steden en lokale maatschappelijke partners, hard gewerkt aan het Europese project Food Wave. In 2023 zijn er met lokale partners verschillende activiteiten neergezet. Zo wordt er meer bewustwording onder jongeren gecreëerd en worden zij aangemoedigd om zich in te zetten voor het klimaat en de voedseltransitie.

Natuur dichtbij

In Nationaal Park Nieuw Land is gestart met de uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Binnenin het iconische gebouw kunnen bezoekers alles leren over het unieke natuurgebied en bijzondere diersoorten. Een ander hoogtepunt afgelopen jaar was de ontwikkeling en publicatie van de Groen Blauwe kaart; een ode aan het groenblauwe karakter van Almere. Het is een prachtige papieren kaart met een grootte van ongeveer 1 m2, bedoeld voor iedereen die woont, werkt of op bezoek is in Almere.

Bottom-up woningbouw

Het Woningbouwatelier was de aanjager van bottom-up woningbouw in de eigen buurt. Met de pilot Bouwen door de Buurt wordt ruimte gegeven aan kleinschalige, fijnmazige en bottom-up woningbouw aan het Gemberpad. Bewoners zijn hierbij zelf aan zet, zonder gemeentelijk programma of stedenbouwkundig plan. 

Tot slot zijn het afgelopen jaar de voorbereidingen gestart voor het volgende Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere voor de periode 2025-2029. De verwachting is dat er in het voorjaar 2024 keuzes worden gemaakt om te komen tot het nieuwe meerjarenprogramma.

In dit verkorte Jaarverslag FVA 2023 lichten we een aantal mijlpalen van het afgelopen jaar uit, samen met de activiteiten uit de ‘Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst’.