Financiën

Het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt gevoed door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

De gemeentelijke bijdrage aan het FVA bestaat uit een bijdrage uit het Gemeentefonds gerelateerd aan Almere 2.0. Deze bijdrage bedraagt € 7 mln. per jaar (startend in 2015) + accres. In 2023 is € 9,8 miljoen ontvangen. De provincie Flevoland heeft in 2023 € 6,7 miljoen bijgedragen.

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. Er geldt een t+2 regeling, dat wil zeggen dat het in 2021 ontvangen bedrag van € 16,1 miljoen in 2023 beschikbaar was voor besteding in het FVA.

De uitvoering van de programmalijnen en bijbehorende sleutelprojecten is ruim zeven jaar onderweg. In 2023 is € 19 miljoen in de stad geïnvesteerd. Van de totale programmabegroting ad € 165 miljoen is tot en met 2023 € 157 miljoen besteed. Enkele projecten hebben om uiteenlopende redenen vertraging opgelopen. Niet aangewende middelen in 2023 worden voor de betreffende sleutelprojecten in 2024 ingezet.

De uitgaven vinden plaats op drie onderdelen:

  • Programma’s en sleutelprojecten
  • Proceskosten programmalijnen (€ 1,2 miljoen p.j.)
  • Proceskosten Almere 2.0 (€1,2 miljoen p.j.)