Cultuur, toerisme en sport

Nationaal Park Nieuw Land is een uniek natuurgebied gelegen tussen Almere en Lelystad aan het Markermeer. Nieuw Land is een samenwerking van acht partners, waaronder de gemeenten Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en Rijkswaterstaat. De vier deelgebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer kennen elk een bijzondere historie, ontwikkeling en eigen verhaal. 

Belangstelling groeit

Sinds de start van de realisatie in 2018 is het aantal bezoekers toegenomen. Vooral voor de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen groeit de binnenlandse en buitenlandse belangstelling. Dit vraagt om een slimme aanpak om de belevingskwaliteit van bezoekers en opvangcapaciteit te vergroten, en de kwetsbare natuur te beschermen. De verdere ontwikkeling van de verschillende deelgebieden staat in het teken van natuur, natuurbeleving, toerisme en recreatie. Met de realisatie van poortgebieden zoals de Almeersepoort maken we samen met gebruikers, partners en beheerders de gebieden bekender, aantrekkelijker en meer beleefbaar. We realiseren ontvangstplekken, verbeteren voorzieningen en natuurkwaliteit, maken de natuur zichtbaar en beter bereikbaar op de plaatsen waar de natuur dit kan dragen en bieden een gevarieerd en op maat gemaakt programma voor bezoekers.

Uitbreiding Natuurbelevingscentrum

De uitvoering van het project Almeersepoort is in 2022 vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Almeersepoort 1e en 2e fase. De afgelopen jaren zijn in het Almeerse poortgebied van het Nationaal Park al mooie en betekenisvolle stappen gezet om de kwaliteit te versterken. Een mijlpaal van 2023 is de start met de realisatie van de uitbreiding van Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Binnen in het iconische gebouw kunnen bezoekers alles leren over het unieke natuurgebied en bijzondere diersoorten. Er draaien informatieve films, er is een kleine expositie en Staatsbosbeheer organiseert hier regelmatig excursies. Daarnaast is er een nieuwe voertuigenberging gerealiseerd, onder andere voor de excursievoertuigen die vanaf dit punt verder het natuurgebied inrijden.  

filmpje uitbreiding NBC

Vooruitblik

In de komende jaren wordt Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders en de buitenruimte eromheen uitgebreid. Met betere ontvangstfaciliteiten, een nieuwe expositie, meer ruimte voor educatieve programmering en horeca, betere huisvesting voor medewerkers en een uitvalsbasis voor beheer zal dit een flinke impuls geven aan het ontvangen van bezoekers aan Nationaal Park Nieuw Land. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het versterken van de leefgebieden van soorten die in en rond het Natuurbelevingscentrum voorkomen. Naar verwachting zal in de 2e helft van 2024 de uitbreiding van Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders in gebruik genomen kunnen worden.  

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Cultuur, toerisme en sport? Kijk op de pagina’s van Museale voorziening, Kustzone Poort, NP Nieuw Land – Almeerse Poort, Sport en bewegen in de openbare ruimte, Buitenzwembad en Topsport.